Địa chỉ giếng Chăm cổ tại Hội An

Địa chỉ giếng Chăm cổ tại Hội An

01. Giếng Cổ Bá Lễ

Theo nhiều người già ở Hội An, giếng Bá Lễ có từ thời của người Chăm xưa (khoảng thế kỷ thứ VIII-IX). Giếng cổ được làm bằng gạch, không dùng vôi vữa kết lại. Dưới chân giếng là khung gỗ lim rộng bản, tồn tại cả ngàn năm nay. 

Địa chỉ giếng Chăm cổ tại Hội An - Giếng Bá Lễ
Giếng Bá Lễ, giếng Chăm cổ tại Hội An. Hình ảnh: lee 歡/Google Maps.

Giếng Chăm Pa ở Hội An được xem như một giá trị văn hoá vật thể, phản ánh đời sống sinh hoạt của cộng đồng cư dân Chăm Pa từ hơn 10 thế kỷ trước. Nhiều nguồn tư liệu cho biết, người Chămpa xưa đào giếng, ngoài phục vụ nhu cầu hàng ngày, còn trao đổi nước ngọt với các thuyền, tàu buôn nước ngoài đến cảng thị Hội An. 

Cho đến ngày nay, các giếng cổ vẫn được người Hội An sử dụng vì nước giếng trong, sạch và ngọt. Điều này thể hiện trình độ chọn đất hay sự am hiểu về phong thuỷ rất cao của người xưa.

Địa chỉ giếng Chăm cổ tại Hội An - Giếng Bá Lễ
Đường vào giếng Bá Lễ. Hình ảnh: lee 歡/Google Maps.

Địa chỉ: Kiệt 45 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, Hội An, Quảng Nam

02. Địa chỉ một số giếng cổ tiêu biểu tại Hội An

 1. Giếng Xóm Đình - Bãi Làng - Tân Hiệp
 2. Giếng Xóm Cấm - Thôn Cẩm - Tân Hiệp
 3. Giếng chùa Hải Tạng - Bãi Làng - Tân Hiệp
 4. Giếng nhà ông Lê Bé - Thanh Nhì - Cẩm Thanh
 5. Giếng nhà bà Lương Thị Nhồng - Thanh Đông - Cẩm Thanh
 6. Giếng nhà bà Lê Thị Tư - Thanh Đông - Cẩm Thanh
 7. Giếng nhà bà Nguyễn Thị Triện - Thanh Đông - Cẩm Thanh
 8. Giếng nhà ông Trần Hờn - Thanh Đông - Cẩm Thanh
 9. Giếng Đùi - Thanh Đông - Cẩm Thanh
 10. Giếng bà Ngọt - Võng Nhi - Cẩm Thanh
 11. Giếng nhà ông Nguyễn Ngọc Thiện - An Phong - Tân An
 12. Giếng nhà bà Trần Thị Chung - Sơn Phô I - Cẩm Châu
 13. Giếng nhà ông Sơn - Sơn Phô I - Cẩm Châu
 14. Giếng Xóm Chùa - Thanh Tây - Cẩm Châu
 15. Giếng bà Mon - Thanh Tây - Cẩm Châu
 16. Giếng rừng Thanh Tây - Thanh Tây - Cẩm Châu
 17. Giếng nhà ông Nguyễn Mạnh - Sơn Phô II - Cẩm Châu
 18. Giếng gần nhà ông Phan Nhẫn - Sơn Phô II - Cẩm Châu
 19. Giếng nhà bà Võ Thị Ngân - Sơn Phô II - Cẩm Châu
 20. Giếng Lăng Ông - Xuyên Trung - Cẩm Nam
 21. Giếng Chùa - Xuyên Trung - Cẩm Nam
 22. Giếng nhà bà Phan Thị Yến - Phước Trạch - Cửa Đại
 23. Giếng trước nhà ông Mai Chút - Phước Tân - Cửa Đại
 24. Giếng nhà ông Đặng Hưng - Phước Tân - Cửa Đại
 25. Giếng cạnh nhà bà Lê Thị Khá - Tân Mỹ - Cẩm An
 26. Giếng nhà ông Huỳnh Giỏi - Tân Thịnh - Cẩm An
 27. Giếng nhà ông Lê Bính - Tân Thịnh - Cẩm An
 28. Giếng nhà ông Nguyễn Kiềng - Tân Thành - Cẩm An
 29. Giếng Dõ - An Bàng - Cẩm An
 30. Giếng nhà ông Phạm Văn Ngự - An Bàng - Cẩm An
 31. Giếng nhà ông Nguyễn Văn Cư - An Tân - Cẩm An
 32. Giếng đá Trà Quế - Thôn Trà Quế - Cẩm Hà
 33. Giếng nhà ông Võ Vinh - An Bang - Thanh Hà
 34. Giếng nhà bà Nguyễn Thị Tuất - An Bang - Thanh Hà
 35. Giếng nhà bà Nguyễn Thị Rỗ - An Bang - Thanh Hà
 36. Giếng nhà ông Hiệp - An Bang - Thanh Hà
 37. Giếng khu miếu tổ Nam Diêu - Nam Diêu - Thanh Hà
 38. Giếng nhà ông Nguyễn Thân - Thanh Chiếm - Thanh Hà
 39. Giếng nhà ông Võ Sinh - Hậu Xá - Thanh Hà
 40. Giếng nhà bà Bùi Thị Hát - Hậu Xá - Thanh Hà
 41. Giếng vườn bà Thủ Khóa - Trung Châu - Cẩm Kim
 42. Giếng nhà thờ tộc Ngô - Trung Châu - Cẩm Kim
 43. Giếng Tứ Tộc - Phước Thắng - Cẩm Kim
 44. Giếng nhà ông Phạm Lượng - Phước Thắng - Cẩm Kim
 45. Giếng ông Tám Bích - Phước Thắng - Cẩm Kim
 46. Giếng xóm Da (sau nhà ông Nguyễn Gừng) Cẩm Phô (Số nhà 120 Thái Phiên)
 47. Giếng cạnh đình Xuân Lâm - Số 42/2 đường Trần Hưng Đạo - Cẩm Phô
 48. Giếng nhà 139/25 Trần Hưng Đạo - Số 139/25 đường Trần Hưng Đạo - Cẩm Phô
 49. Giếng nhà ông Danh - Sơn Phong
 50. Giếng ở Minh Hương Tụy Tiên Đường - An Định - Minh An 
 51. Giếng ở Quan Công Miếu - An Định - Minh An
 52. Giếng sau Tín Nghĩa TừAn Định - Minh An
 53. Giếng ở trước Văn Chỉ Minh Hương - An Thái - Minh An
 54. Giếng miếu Âm Hồn 1 - An Định - Minh An
 55. Giếng miếu Âm Hồn 2 An Định - Minh An
 56. Giếng nhà thờ tộc Trần - An Định - Minh An
 57. Giếng đình Ông Voi 1 - An Thắng - Minh An
 58. Giếng đình Ông Voi 2 - An Thắng - Minh An
 59. Giếng nhà thờ tộc Trương 1 - An Thắng - Minh An
 60. Giếng mái - Chợ Hội An Đường Trần Phú – Minh An

Comments