Khoi Studio: Chụp ảnh xây dựng, dự án bất động sản tại Đà Nẵng, Quảng Nam

Khoi Studio: Chụp ảnh quảng bá du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam

UNESCO Việt Nam: Sự kiện "Thanh niên hành động vì một đại dương xanh"